Trädgård & Grönt

Bihotell – boplats till trädgårdens viktiga bin!

Solitärbin hör till de viktigaste pollinatörerna av blommor, fruktträd och bärbuskar och är ovärderliga i våra trädgårdar. Med bihotellet ger du bina skydd och en plats för att bygga bo för deras ägg.

I bihotellet ligger många ihåliga rör i olika storlekar tätt intill varandra. Rören ger bina en trivsam och skyddad miljö för bina som de säkert kan lägga sina ägg i. Du kan enkelt se om ett rör är upptaget då bina täpper igen hålet när äggen är lagda.

Bihotellet ska helst sättas upp inom ett femtiotal meter från blommande växter. Montera bihotellet så att det inte sitter hårt utsatt för regn eller vind, men gärna så att bina får sol och värme på sig under dagen.

Bihotellet är tillverkat av 100% FCS-märkt trä. Höjd: 23 cm, bredd: 17 cm, djup: 12 cm. Pris 190 kr.

Läs mer om Bihotellet på SmartaSaker:
smartasaker.se/bihotell