Kök

Unga studenter designar framtidens kök

Unga studenter designar framtidens kök

Projektet Framtidens Kök sker i samarbete mellan Designhögskolan vid Umeå universitet och kökstillverkaren HärjedalsKök, som profilerat sig med ett tydligt och framsynt hållbarhetstänkande. Under sex intensiva veckor har sexton designstudenter vid Designhögskolan designat framtidens kök.

– Köket speglar samhällets förändringar och som hemmets hjärta är det ett rum som alla kan relatera till, oavsett om det handlar om funktionalitet, design och form eller om maten som lagas och hur vi umgås, säger Per Sihlén, programansvarig för kandidatprogrammet i industridesign, vid Designhögskolan.

Designstudenternas val stod inledningsvis mellan citykärnornas krav på ”Compact Living” och ökade krav på digitalisering i köket. Dynamiken när nästa generations formgivare fick uppdraget från ett produktionsstyrt bolag blev därför väldigt spännande.

– Som företag har vi fått många aha-upplevelser under projektets gång. Vi inledde projektet med teknikfokus. När vi mötte studenter som reflekterade kring ”att framtidens kök kan komma att utvecklas utifrån krav som att odla växter i köket” illustrerade det vår trångsynthet, säger Mathias Abrahamsson VD på HärjedalsKök.

Studenterna presenterade bland annat mobilanpassade applikationer för matlagning, köksskåp som själva sorterade avfall, modulanpassade snabbväxande växthus, integrerade och fasta system för upphängning av köksskåp och flera interaktiva lösningar.

– Samarbetsprojekt som det här är centrala när vi utbildar nästa generation designers. Det ger en konkret verklighetsnära dimension att möta samarbetspartnern. HärjedalsKök närvaro under hela projektets gång har gett studenterna möjlighet att testa sina idéer redan i utvecklingsfasen, säger Per Sihlén vid Designhögskolan i Umeå.

För Designhögskolan hör samarbeten med näringslivet till vardagen. Utvecklingen av nya produkter och tjänster kopplas ofta mot vardagliga behov och det är inte sällan som studenternas arbeten fångas upp av uppdragsgivarna. Under projektet Framtiden kök var syftet mer visionärt och i konceptform än tillverkningsanpassad.

Vill du veta mer om projektet läs mer på härjedalskök.se där flera av projekten beskrivs och en film om kursen presenterar arbetet.