Inredning

Här är årets Svensk Form-stipendiater

Svensk Form-stipendiater

I år har Svensk Form glädjen att dela ut fyra stipendier, som går till Matilda Sandström och Younès Othman (Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond), Isa Andersson (Johan Anderssons fond), Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist (Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond) samt Per Brandstedt (Axel Larssons Minnesfond). Varje stipendium innefattar 20 000 kr.

Det är Svensk Forms stipendienämnd som väljer vilka kandidater som ska få de åtråvärda stipendierna. Stipendierna delades ut på Svensk Forms årsmöte den 25 maj, som i år hölls i regionalföreningen Svensk Form Västs nya lokaler på Föreningsgatan 2 i Göteborg.

Matilda Sandström och Younès Othman – klassiskt skomakeri i samtiden
Stipendium ur Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond går till person med konstindustriell inriktning. Stipendiet är avsett för utlandsstudier. I år tilldelas Matilda Sandström och Younès Othman detta stipendium med motiveringen:

”Som hantverkslärlingar i klassiskt skomakeri med förankring i folkdräkternas skoskick har Matilda Sandström och Younès Othman tagit sitt arbete från historien och vidare in i samtiden. Det är ett intressant statement när de båda formgivarna genom hängiven research söker sig tillbaka till formspråk, material och kunskap om teknik via Sandströms nästan 400-åriga släktgård i Siljansnäs och kopplar samman detta med Younès Othmans tunisiska berberrötter i syfte att belysa kulturella särarter och likheter.”

Isa Andersson – design som synliggör problemet med akut vattenbrist
Isa Andersson får stipendium ur Johan Anderssons fond. Till stipendiat utses yrkesutövare under 29 år, verksam inom i första hand konstindustri och hantverk. Stipendiet är avsett för utlandsstudier. Stipendienämndens motivering:

”Med stor aktualitet, innovativt tänkande och med ett pedagogiskt förhållningssätt vill Isa Andersson synliggöra problemen med den akuta vattenbristen med hjälp av design. Nilen är en urgammal symbol som civilisationens vagga, men som kan bli civilisationens grav om man inte löser problemen med vattenbrist och det kraftigt förorenade vattnet. Isa Andersson visar att design och formgivning har en förmåga att lyfta och lösa livsviktiga frågor med hög relevans i en tid då människan måste klara av en stor transformation av samhället på kort tid för att kunna uppnå en hållbar framtid.”

Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist – grafisk formgivning som fångar tidsandan
Stipendium ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond går till person som gått ut Konstfack. Stipendiet är avsett för utlandsstudier. I år tilldelas Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist detta stipendium med motiveringen:

”Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist skapar en grafisk formgivning med en utpräglad visuell glädje och stor kreativitet! De fångar tidsandan i ett samtida formspråk med en sparsmakad färgsättning som är både lekfull och sensuell. De visar att boken är ett suveränt medium som har fortsatt giltighet och hög relevans för alla i en tid där digitaliseringen dominerar många människors tid och uppmärksamhet.”

Per Brandstedt – skulpturala trämöbler med suverän hantverksskicklighet
Per Brandstedt får stipendium ur Axel Larssons Minnesfond. Till stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom verksamhetsområdet. Motiveringen lyder:

”Med sina unika skulpturala objekt lyfter Per Brandstedt fram träets inneboende formspråk på ett fascinerande sätt. I det organiska uttrycket finns tydliga paralleller till Axel Larssons möbler och samtidigt en spänning i det radikala mötet mellan ekens tyngd och de tunna stålrörsbenen som får möblerna att nästan sväva över golvet. Brandstedt går sin egen väg med en suverän hantverksskicklighet och ett eget uttryck som visar att konsekvens, uthållighet och kunskap lönar sig”

Svensk Forms stipendienämnd består av:
Hanna Grill Lyssarides, konsthantverkare
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt MSA
Kerstin Wickman, designhistoriker och professor
Mats Widbom, vd Svensk Form

För mer information: svenskform.se/stipendier