Eko

Svenskar handlar mer ekologiskt än finländare och norrmän

Svenskar handlar mer ekologiskt än finländare och norrmän

I Sverige äter 10 procent vegetariska middagar fem dagar i veckan eller oftare, jämfört med 12 procent i Finland och bara 4 procent i Norge. Var tredje norrman äter aldrig vegetariska middagar, jämfört med 7 procent i Finland och 12 procent i Sverige.

I Sverige är man bättre på att handla ekologiskt än i Norge och Finland. Var tredje svensk uppger att 7 av 10 matkassar innehåller ekologiska varor, jämfört med var tionde norrman och finländare. I Sverige är det bara 5 procent som aldrig handlar ekologiska varor, jämfört med 11 procent i Norge och 9 procent i Finland.

I Sverige är de tre vanligaste sakerna att källsortera:
Tidningar (83 %)
Glasförpackningar (83 %)
Elavfall (ex TV, dator osv) (76 %)

I Norge är de tre vanligaste sakerna att källsortera:
Pappersförpackningar (84 %)
Tidningar (78 %)
Glasförpackningar (76 %)

I Finland är de tre vanligaste sakerna att källsortera:
Tidningar (88 %)
Glasförpackningar (78 %)
Metallförpackningar (71 %)
Högutbildade gör överlag mer hållbara val då de oftare väljer ekologisk och vegetarisk mat samt källsorterar. Denna tendens ser vi i samtliga tre länder Sverige, Norge och Finland.

Källa: Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-24 oktober 2016 har sammanlagt 1004 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.