Bygg

JM lanserar ett nytt differentierat produktutbud

JM lanserar ett nytt differentierat produktutbud

De nya koncepten är tänkta att ge ett mer kundanpassat produktutbud, och tanken är att fler ska hitta ett boende efter sina preferenser. Trenden går mot bostäder som i allt större utsträckning är anpassade efter individuella behov och livsstilar och de senaste åren har JM märkt att bostadskunderna efterfrågar olika typer av boenden beroende på var de befinner sig i livet. Genom att erbjuda tre olika koncept: Smarta kvadrat, Original och Premium, kan kundernas önskemål och livsstil matchas ännu bättre.

Smarta kvadrat är konceptet för den som vill ha ett enkelt och prisvärt boende utan att för den skull tumma på kvaliteten. Det är ett koncept för den som vill bo trivsamt och bekvämt men som samtidigt inte vill lägga för mycket energi och pengar på själva boendet. Det kan vara pensionärsparet som också vill satsa på en lägenhet på solkusten. Det kan också handla om en ung person som prioriterar träning och resor.

Original är i stort sett den bostad som JM tidigare har erbjudit kunderna. Här blir det även fortsättningsvis fokus på att skapa ett funktionellt, bekvämt boende med hög kvalitet. Utformningen är tidlös och tänkt att hålla i många år. Den som väljer Original-konceptet har möjlighet att göra en rad tillval när det kommer till den fasta inredningen i bostaden. Antalet tillval begränsas dock något jämfört med tidigare, kunder som är ute efter det där lilla extra hänvisas istället till det nya Premium-konceptet.

Premium vänder sig till den som vill ha skräddarsydd trivsel in i minsta detalj, och som önskar ett unikt hem som speglar den personliga stilen. Fokus ligger på exklusivitet, både vad gäller material, utrustning och inredning. Service är en stor del av Premiumupplevelsen och JM kommer att erbjuda hjälp med allt som kan tänkas komma upp i samband med köp och flytt till den nya bostaden. Det kan handla om inredning, möblering, hjälp vid flytten men också om rådgivning kring juridiska eller ekonomiska frågor.

JM kan erbjuda dessa nya koncept utan att behöva tumma på kvaliteten och kunderna kommer känna igen JM i alla koncept. Antalet valmöjligheter anpassas efter boendekonceptet, och därmed kunden, och detsamma gäller kundresan som exempelvis blir enklare och mer digitaliserad om man väljer att köpa Smarta kvadrat. Genom att effektivisera byggprocessen, arbeta med standardiserade lösningar och genom att anpassa kundresan kan priserna hållas nere. Kunden kan göra val efter sina egna prioriteringar och kan därmed betala för det koncept som den själv vill.

Som en av de ledande aktörerna tycker JM att det känns viktigt att fortsätta utveckla boendebranschen, för att på så sätt hjälpa alla bostadskunder att hitta ett hem att trivas i. De nya boendekoncepten är något nytt som JM kan erbjuda marknaden.

En visningslägenhet i Premiumkonceptet finns färdigställd i projektet Kajen 5 på Liljeholmskajen i Stockholm. Genom VR-visningar finns möjlighet att titta närmare på både Smarta kvadrat och Premium.

Säljstart av de första bostäderna är tänkt till hösten, och under våren kommer mer information om denna nyhet för att göra det ännu tydligare vad de nya koncepten innebär.

JM – nyheter