Bygg

Funkisens färger med Vicki Wenander och Byggfabriken

Funkisens färger

Ett efterlängtat besök av byggnadsantikvarie Vicki Wenander står för dörren! I januari kommer hon till vår butik i Stockholm, Vasastan och pratar om färgsättning under den tidiga modernismen och hur det påverkat våra hem.

Idag är det lätt att tro att funkistidens färgsättning mycket handlade om gråtoner, men detta kan bero på att vi är påverkade av alla svart-vita fotografier vi sett från den tiden.

Det var vanligt att ta ut svängarna med färger, gärna pastelltoner men också i mer starka kulörer. Inte heller var man rädd för att kombinera fler färger i samma rum.

Den traditionella användningen av färg i byggnader har ofta varit för att efterlikna ett lite finare material, som exotiska stensorter eller ädelträ men under början av 1900-talet började vissa arkitekter använda färgen för att lyfta fram detaljer som enstaka väggar, tak eller bjälkar i taket.

Le Corbusier tog fram en egen färgskala grundad på de naturliga pigmenten där alla kulörer var tänkta att kunna blandas och harmoniera med varandra, något som vi på Byggfabriken plockat upp i vår färgskala för Auros färger.