Badrum

Detta bör du ta reda på innan du väljer golvbrunn

Detta bör du ta reda på innan du väljer golvbrunn

Purus har ett komplett sortiment av golvbrunnar med tillbehör för säker installation i både betong- och träbjälklag. Våra golvbrunnar passar till alla typer av lokaler där golvavlopp behövs och kännetecknas av funktion, säkerhet och design. Som tillbehör finns monteringshjälpmedel, förhöjningsringar och klinkerramar/silar med designade mönster.

DETTA BÖR DU TA REDA PÅ INNAN DU VÄLJER GOLVBRUNN
När det är dags för en ny golvbrunn är möjligheterna många. Designen kan vara avlång, fyrkantig eller trekantig. Välj mellan material i plast, rostfritt stål eller gjutjärn. Vi har tagit fram en checklista på saker du bör tänka på innan du väljer din golvbrunn:

Golvmaterial
Vilken typ av golv ska du installera golvbrunnen i?

Anslutningsdiameter
Ta reda på vilken diameter du har på det anslutande röret, 50, 75 och 110 mm är de vanligaste dimensionerna. Risken för att det bildas undertryck i röret ökar med minskad diameter och ökad längd på avståndet till stamanslutning.

Bygghöjd
Höjd mellan färdigt golv (utan ytbeläggning) och anslutningspunkt. Det finns exempelvis golvbrunnar som endast är 59 mm höga.

Bjälklag
Ta reda på vilken typ av bjälklag du har, trä eller betong. Om det är trä så behövs monteringsplatta och ev. förhöjningsring. Tänk på att vissa brunnar endast fungerar i betongbjälklag. Förhöjningsringar av rostfritt stål ska inte användas i träbjälklag.

Flödeskapacitet
Vad ska anslutas? Ett badkar bör helst ha 75 mm anslutningsrör och golvbrunnen en kapacitet på minst 0,8 l/s. Ska du ha extra inlopp från tvättmaskin/diskmaskin eller badkar/dusch? Anslutning kan göras med stick på rörledning eller till brunn med möjlighet att ansluta extra inlopp. Alternativt kan rör från t.ex. tvättmaskin anslutas genom silen. Tänk på att hålet till röret hamnar rakt ovanför vattenlåsets inlopp, det finns både centriskt och excentriskt.

Utrymme
I vilken typ av utrymme ska golvbrunnen installeras? Tvättstuga, industri, badrum eller garage? I utrymmen som inte tillhör bostaden vill du nog gärna ha material såsom rostfritt eller gjutjärn som tål tuffa tag. En sil för badrum tål en belastning på max 300 kg. Det finns silar som klarar 1500 kg och upp till 12,5 ton.

Övrigt
Välj ett NOOD vattenlås med luktstopp om det finns risk att vattenlåset torkar ut.

Purus AB – nyheter